Główna Biblioteka Ogólne Regulamin Konkursu dla dzieci i dorosłych - Zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

q

 

Regulamin Konkursu dla dzieci i dorosłych - Zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia

Email Drukuj PDF

Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju 15 XI 2011

Regulamin Konkursu dla dzieci i dorosłych
Zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju

Cele konkursu:

 • wprowadzenie i utrwalenie nastroju świąt Bożego Narodzenia
 • poznawanie i kultywowanie zwyczajów i obrzędów świątecznych
 • zachowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób świątecznych
 • promowanie księgozbioru regionalnego biblioteki

Temat:

 • Zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Uczestnikami mogą być dzieci i dorośli.
  Organizator wyróżnia trzy kategorie wiekowe:
  Kategoria I – dzieci do lat 12
  Kategoria II – młodzież od lat 13 do 18
  Kategoria III – dorośli
 2. W Konkursie będą oceniane prace o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, wykonane dowolną techniką.
 3. Praca musi zawierać nazwę, być podpisana imieniem i nazwiskiem, należy podać również wiek, adres i numer telefonu.
 4. Prace osób, które zgłoszą chęć odebrania z powrotem, będą oddane po ogłoszeniu wyników.
 5. Dopuszczane są prace zbiorowe.
 6. Prace należy zgłosić do Organizatora na adres:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju
  ul. Frampolska 23, 23-450 Goraj
 7. Prace należy składać do 23 XII 2011.
 8. Wyniki konkursu będą ogłoszone 5 I 2012. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Organizacja i przebieg Konkursu:

 1. Organizator wyłania Laureatów Konkursu spośród trzech kategorii uczestników.
 2. Nagrody zapewnia Organizator.
 3. Zdjęcia prac i lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gok-goraj.pl w zakładce Biblioteka. Laureaci zostaną również powiadomieni telefonicznie.

Wskazówki dotyczące wykonania prac:

 • każda praca powinna zawierać nazwę, imię i nazwisko wykonawcy
 • do wykonania ozdób, stroików czy kartek wykorzystać można dowolne materiały
 • opis obrzędu, zwyczaju - praca w formacie A4 do 10 stron, należy podpisać imieniem i nazwiskiem, nadać tytuł, można pracę opatrzyć zdjęciami

Założenia organizacyjne:
Prace należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goraju do 23 XII 2011.
Wyniki konkursu będą ogłoszone 5 I 2012. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Odpowiedzi na pytania związane z powyższym konkursem można uzyskać pod numerem 6858085.
Zapraszamy do korzystania z księgozbioru biblioteki.

 

Copyright © 2010 GOK - Goraj,
wyk. Łukasz Bracha